Faculty Incharge

Prof. A.B Samaddar

Chief Patron

Dr. Taraknath Kundu

Patron

Dr. Dhananjay Tripathi

Chairman

Mr. Hemant Kathania

Vice-chairmanStudent Team

Sampurn anand Mishra

Secretary

Deepansh Rastogi

Co-ordinator

Nishant Choudhary

Sponsorship

Jahnavi Naidu

Sponsorship

Rishabh Lakhmani

Web Development

Saroj Sharma

Web Development

Suraj Shukla

Event Management

Vaishali Gupta

Event Management

Ankit Kumar

Media & Publicity

Ramavtar Kumar

Workshops

Yeshwanth

Workshops

Ankur Jha

Conference

Vishal Sharma

Hospitality

Gunjan Bharadwaj

Hospitality

Anurag Gaur

Graphics Designer

Ashish Srivastav

Cultural

M. Shyam Raj

Cultural

Deepak Kumar

Technical

Animesh Raj

Exhibition

Ritesh Kumar

Finance & Marketing

Rakesh Yadav

Finance & Marketing

P. Bhargav

Medical